Η ανθρώπινη ζωή και η δημόσια υγεία είναι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε σύνορα. Συνεργαζόμαστε για να παρέχουμε καλύτερες υπήρεσιες υγείας, ανταλλάσσοντας γνώσεις, ενσωματώνοντας προηγούμενες εμπειρίες και αναβαθμίζοντας τη λειτουργία των διασυνοριακών μονάδων υγείας, με μόνο σκοπό να σώζουμε ανθρώπινες ζωές. line
Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς
Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς
 
Γενικό Νοσοκομείο Γευγελής
Slobodan Mitrov Danko NN, Gevgelija

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό τόπο του IpA Shield
"Κοινές δράσεις για την προστασία και τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή"

 
"Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητο ότι αντικατροπτίζουν απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Αναθέτουσας Αρχής." line “The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority”